lumbal disk hernisi bel fitigi

Bel Fıtığı (Lumbal Disk Hernisi) Nedir?

Bel Fıtığı Ameliyatı : Bel fıtığı, omurgamızın bel bölgesinde yer alan beş omur ve aralarındaki disklerin fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak gelişen bir rahatsızlıktır. Bel omurgası, vücut ağırlığının büyük bir bölümünü desteklemekle görevlidir ve bu nedenle yüksek miktarda stres ve baskıya maruz kalır. Bel fıtığı, omurlar arasındaki disklerin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bir yırtık veya çıkıntıdır. Bu yırtık veya çıkıntı, bacaklara uzanan sinir köklerine veya omuriliğe baskı yaparak bel ve bacak ağrısı gibi semptomlara neden olabilir.

Omurlar, omuriliği dış etkenlerden korumak amacıyla bir kalkan görevi görür. Ancak, bel bölgesindeki disklerin aşırı zorlanması veya travmaya maruz kalması (ağır bir şey kaldırma, uzun süre hareketsiz kalmak, darbe almak, aşırı kilo taşıma ya da sık doğum yapma gibi) sonucunda, bu disklerin yapısı bozulabilir ve bel fıtığına yol açabilir.

Cerrahi müdahale, bel fıtığı semptomlarının hızla ve etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasında kilit bir rol oynayabilir. Özellikle sinir baskısı sonucu his veya hareket kaybı yaşayan hastalarda, cerrahi tedavi sinirlerin daha hızlı iyileşmesini destekleyerek hastanın yaşam kalitesini artırabilir.

Bel Fıtığına Ne Sebep Olur?

Bel fıtığının kesin nedeni ne olursa olsun, çeşitli faktörlerin bu rahatsızlığın gelişimine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Hem genetik hem de çevresel faktörler, bel fıtığı riskini artırabilir. Bel fıtığı, yaş ilerledikçe daha yaygın hale gelse de, genç bireylerde de gözlenebilmektedir. Disklerde meydana gelen yapısal zayıflıklar veya yırtılmalar, disk içeriğinin dışarı çıkmasına ve fıtıklaşmaya yol açabilir. Bel fıtığının oluşumuna katkıda bulunan başlıca faktörler şunlardır:

Yaşlanma: Zamanla diskler su içeriğini kaybedebilir ve daha kırılgan hale gelebilir. Bu, disklerin daha kolay yırtılmasına veya zayıflamasına neden olabilir.

Aşırı Kilolu Olmak: Fazla kilo, omurga üzerine ekstra bir yük bindirir. Bu da diskler üzerindeki baskıyı artırarak fıtık riskini yükseltir.

Fiziksel Aktiviteler: Ağır yüklerin kaldırılması, özellikle de doğru teknik kullanılmazsa, diskler üzerinde ani ve şiddetli baskılara neden olabilir. Bu da disk yırtılmaları veya zayıflamalarına yol açabilir.

Genetik Faktörler: Aile geçmişi, bel fıtığı riskini etkileyebilir. Eğer aile üyelerinden birinde bel fıtığı varsa, diğer aile üyelerinin de riski artabilir.

Travma veya Yaralanmalar: Kazalar veya düşmeler gibi travmatik olaylar, diskin zedelenmesine ve sonuç olarak fıtıklaşmasına neden olabilir.

Sonuç olarak, bel fıtığı birçok farklı sebepten dolayı gelişebilir ve risk faktörlerinin bilinmesi, bu rahatsızlığın önlenmesinde önemlidir.

Bel Fıtığının Semptomları Nelerdir?

Bel fıtığı, çoğunlukla belde ve bacaklarda hissedilen ağrı ile tanınır, ancak bu rahatsızlık bir dizi başka semptomla da kendini gösterebilir. Bel fıtığının tipik belirtileri şunlardır:

Radiküler Ağrı: Genellikle “siyatik” olarak adlandırılan bu ağrı, bel bölgesinden başlayarak bacağa doğru yayılır.

Uyuşma ve Karıncalanma: Bacaklarda veya ayaklarda his kaybı, karıncalanma veya yanma hissi olabilir.

Kas Zayıflığı: Bel fıtığı olan bölgeye bağlı olarak bacaklarda kas güçsüzlüğü meydana gelebilir.

Hareket Kısıtlılığı: Belde sertlik veya hareket ederken rahatsızlık hissi olabilir.

Pelvik Problemler: Bazı şiddetli bel fıtığı vakalarında idrar kaçırma veya iktidarsızlık gibi pelvik fonksiyon bozuklukları görülebilir.

Ağrılı Oturma ve Yürüme: Bel fıtığı olan bireyler, uzun süre oturduklarında veya yürüdüklerinde artan bir ağrı hissedebilirler.

Yorgunluk: Vücudun sürekli bir ağrıya veya rahatsızlığa tepki vermesi nedeniyle genel bir yorgunluk hali olabilir.

Denge Problemleri: Bazı durumlarda, bel fıtığına bağlı sinir sıkışması denge sorunlarına yol açabilir.

Bel fıtığı belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve semptomların şiddeti, fıtığın konumuna ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

Bel Fıtığının Teşhis Yöntemleri Nelerdir?

Bel fıtığı şüphesi durumunda, hastanın tam ve doğru teşhis alması için bir dizi değerlendirme ve test yapılır. Bu süreç şu adımları içerir:

Hasta Anamnezi: Doktor, hastanın şikayetlerini, ağrının başlangıcını, şiddetini, süresini ve yayılımını detaylı bir şekilde sorgular. Ayrıca, hastanın geçmişteki yaralanmaları, yaşam tarzı ve genel sağlık durumu hakkında bilgi alır.

Fizik Muayene: Hastanın bel ve bacak bölgesindeki ağrı noktalarını belirlemek için dikkatlice bir muayene gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra, hareket kısıtlılığı, kas zayıflığı veya refleks kaybı olup olmadığına bakılır.

Nörolojik Değerlendirme: Sinir fonksiyonunun nasıl etkilendiğini belirlemek için refleksler, kas gücü ve duyu kaybı test edilir.

Görüntüleme Testleri

Röntgen: Kemik yapılarını gösterir ve omurlar arasındaki boşluk, kemik kırıkları veya diğer anormallikler için değerlendirilir.
Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme: Omurga, diskler ve sinir kökleri hakkında detaylı bilgi sağlar. Fıtıklaşmış diskin boyutu ve konumu bu yöntemle belirlenebilir.
Bilgisayarlı Tomografi (BT): Omurga ve yakındaki yapıların kesitsel görüntülerini sağlar.
EMG (Elektromyogram): Sinir hasarını ve fonksiyonunu değerlendiren bir testtir. Bel fıtığının hangi sinirleri etkilediğini belirlemek için kullanılır.

Bu tanısal yöntemler, doktorun bel fıtığının varlığını, yerini ve şiddetini tespit etmesine yardımcı olur, böylece en uygun tedavi yöntemine karar verilebilir.

Bel Fıtığına Yaklaşım ve Tedavi Seçenekleri

Bel fıtığı, omurga disklerinin zarar görmesi sonucu meydana gelir. Hastanın yaşadığı semptomlara ve bel fıtığının şiddetine göre farklı tedavi yaklaşımları benimsenebilir.

Bel Fıtığı Tedavisinde Ameliyatsız  Yöntemler

Bel fıtığının tedavisinde cerrahi dışı yöntemler tercih edildiğinde, genellikle aşağıdaki yaklaşımlar benimsenir:

İstirahat ve Aktivite Modifikasyonu: Bel fıtığı ağrısını hafifletmek için kısa süreli yatak istirahati tavsiye edilebilir. Ancak, hareketsiz kalmak kas zayıflığına yol açabileceği için uzun süreli istirahat genellikle önerilmez.

İlaç Tedavisi: Anti-inflamatuar ilaçlar ve ağrı kesiciler, ağrı ve inflamasyonu azaltmak için sıklıkla kullanılır.

Fizik Tedavi: Bel ve çevresindeki kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak ve ağrıyı azaltmak için uygulanan egzersiz ve streçing yöntemlerini içerir.

Epidural Steroid Enjeksiyonları: Direkt olarak fıtıklaşmış diskin etrafına uygulanan enjeksiyonlar, ağrı ve inflamasyonu hafifletmeye yardımcı olabilir.

Sıcak ve Soğuk Uygulama: Bel bölgesindeki kas spazmlarını ve ağrıyı hafifletmek için sıcak ve soğuk kompresler kullanılabilir.

Elektroterapi ve Ultrason: Kas spazmlarını ve ağrıyı hafifletmek, kan dolaşımını artırmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılır.

Manuel Terapi: Masaj ve mobilizasyon teknikleri ile kas spazmlarının ve ağrının azaltılması amaçlanır.

Bel fıtığı tedavisi, hastanın yaşadığı semptomların şiddetine ve süresine, yaşam kalitesine olan etkisine ve diğer sağlık durumlarına bağlı olarak kişiye özgü olarak planlanmalıdır. Hastanın iş ve günlük yaşam aktivitelerine dönüşünü kolaylaştırmak ve olası nüksleri engellemek için, doktor ve fizyoterapist rehberliğinde bir tedavi planı oluşturulması esastır.

Bel Fıtığı Ameliyatı

Bel fıtığında cerrahi müdahale, ameliyatsız yöntemlerle rahatlama sağlanamadığı veya sinir basısının ciddi seviyede olduğu durumlarda gündeme gelir. Ameliyatın başlıca amacı, sinirlere baskı yapan ve ağrıya sebep olan fıtıklaşmış disk materyalini ortadan kaldırmaktır.

Diskektomi Prosedürü

Bu prosedürde, sinire baskı yapan fıtıklaşmış disk materyalinin bir kısmı ya da tamamı çıkarılır. Gelişmiş teknoloji sayesinde, bu işlem genellikle mikroskopik ya da endoskopik yöntemlerle, minimal invaziv bir yaklaşımla gerçekleştirilir. Bu minimal invaziv yaklaşım, hastaların daha hızlı iyileşmelerini ve hastanede daha kısa süre kalmasını sağlar.

Ameliyat Süreci

Diskektomi genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir, ancak bazen lokal ya da spinal anestezi de uygulanabilir. Hasta, ameliyat masasına yüzüstü konumlandırılır ve operasyon bölgesi steril bir şekilde hazırlanır. Cerrah, fıtıklaşmış diskin bulunduğu bölgeye küçük bir kesi yaparak işleme başlar.

Omurganın kas yapısı, özel cerrahi aletler kullanılarak dikkatlice kenara çekilir, böylece omurga ve sinir dokusuna erişim sağlanır. Bazen, cerrahın çalışma alanını genişletmek için lamina adı verilen omurga kemiğinin küçük bir bölümünü çıkarması gerekebilir; bu işleme laminotomi denir.

Fıtıklaşmış disk materyali ve herhangi bir serbest fragment, sinire baskı yapmayacak şekilde dikkatlice çıkarılır. Eğer gerekiyorsa, siniri sıkıştırabilecek diğer olası engeller, osteofitler gibi kemik büyümeleri de çıkarılır.

Operasyonun tamamlanmasının ardından kesi bölgesi dikkatlice kapatılır ve steril bir bandajla örtülür. Cerrahi sonrası hastalar genellikle aynı gün içinde ya da ertesi gün taburcu edilir. Hasta taburcu edilmeden önce, cerrahi sonrası bakım ve rehabilitasyon süreci hakkında detaylı bilgi verilir.

Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Bel fıtığı ameliyatı sonrasında izlenmesi gereken iyileşme adımları şunlardır:

Hareketin Başlaması: Cerrahi müdahaleden sonraki ilk saatlerde, hasta genellikle 3 ila 5 saat içerisinde yavaşça hareket etmeye başlamalıdır. Bu, kan dolaşımını teşvik eder ve potansiyel komplikasyon riskini azaltır.

Taburcu Olma: Operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, hastalar genellikle ameliyattan bir gün sonra evlerine dönebilirler.

İşe Dönüş: Hasta, operasyon sonrası mesleğine ve işin fiziksel yoğunluğuna bağlı olarak, 1. hafta (hafif ofis çalışması) ile 4 ila 8. haftalar arasında (fiziksel olarak zorlayıcı işler) işine geri dönebilir.

Fiziksel Aktiviteye Başlama: Hastanın 10. haftadan itibaren, doktorunun tavsiyesi doğrultusunda, hafif kardiyovasküler egzersizlere başlaması önerilir. Daha yoğun aktiviteler için doktor tavsiyesi alınmalıdır.

Taşıma Araçlarına Binme: Operasyon sonrası 4. haftadan itibaren hastanın araç kullanması ya da toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmesi genellikle güvenli kabul edilir. Ancak bu süre, ameliyatın boyutuna ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

İyileşme sürecinde, doktorun önerdiği fizik tedavi programının yanı sıra, bel sağlığı için gerekli olan bel destek ürünleri ve diğer rehabilitasyon araçlarının kullanılmasını önermek de önemlidir. Hasta, ağrı, uyuşma veya diğer anormal belirtileri fark ederse hemen doktoruna başvurmalıdır.

Bel Fıtığı Ameliyatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

Bel fıtığı ameliyatı genellikle 1 ila 3 saat arasında sürer, ancak bu duruma, doktorun tecrübesine ve uygulanan tekniğe bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ameliyat sonrası bazı hastalarda hafif ila orta derecede ağrı olabilir. Bu ağrı, reçete edilen ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir.

Her cerrahi işlemde olduğu gibi, bel fıtığı ameliyatlarında da enfeksiyon, sinir hasarı, kanama ve anesteziye bağlı komplikasyonlar gibi riskler bulunmaktadır.

Çoğu hastada, ameliyattan 1 gün sonra taburcu edilir. Ancak bu süre, hastanın genel sağlık durumuna ve ameliyatın kompleksliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hafif işler için 1-2 hafta, fiziksel olarak daha zorlayıcı işler için 4-8 hafta içerisinde işe dönülebilir.

Çoğu hasta için bel fıtığı ameliyatı, ağrının azalması ve hareket kabiliyetinin artması anlamında başarılıdır. Ancak sonuçlar, hastanın durumuna ve ameliyatın kompleksliğine bağlı olarak değişebilir.

Ameliyat sonrası tekrar fıtık oluşma riski vardır, ancak bu risk düşüktür ve hastanın yaşam tarzı, fiziksel aktiviteleri ve genetik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Hemen Arayın !
Acil Ortopedi

Bize Yazın

WhatsApp

Hemen Ara