Boy Uzatma Ameliyatı

Boy Uzatma Ameliyatı Nedir?

Boy Uzatma Ameliyatı : Bazı bireyler, genetik, hormonal veya diğer nedenlerle boy standartlarının altında olabilirler. Boylarını estetik veya fonksiyonel nedenlerle uzatmak isteyen kişiler için boy uzatma cerrahisi bir seçenek haline gelmiştir.

Ortalama boy sınırlamaları coğrafi, kültürel ve genetik faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Ancak genel kabul gören bir sınır, bireyin boyunun 1.50 metrenin altında olmasıdır. Bu duruma “konstitüsyonel boy kısalığı” denir. Ancak 1.40 metrenin altındaki boy uzunlukları genellikle tıbbi bir durum olan “cücelik” kategorisine girer.

Boy uzatma cerrahisi, genç yaşlardan itibaren mümkündür. Ancak çocuklar için uygulanacak prosedürler genellikle yaşlarına ve gelişim evrelerine göre belirlenir. 10 yaş öncesinde ve sonrasında farklı yaklaşımlar benimsenir. Yetişkin bireyler içinse, ameliyat öncesinde kemik yapısı, dokuların durumu ve istenen uzunluk gibi faktörlere bağlı olarak kapsamlı değerlendirmeler yapılır.

Boy uzatma cerrahisine karar verirken, uzman bir ortopedi cerrahıyla detaylı bir konsültasyon gerçekleştirmek önemlidir. Ameliyatın riskleri, faydaları ve iyileşme süreci hakkında bilgi edinmek, bireyin bu süreçte daha bilinçli ve hazırlıklı olmasına yardımcı olur.

Boy Uzatma Ameliyatı Neden Yapılır?

Boyunun kısa olduğunu düşünen ya da tıbbi bir gereklilik nedeniyle boy uzatma ihtiyacı duyan bireyler için boy uzatma cerrahisi modern tıpta tercih edilen bir yöntemdir. Günümüzde gelişen cerrahi teknikler sayesinde bu tür operasyonlar daha başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Boy uzatma cerrahisine başvuru nedenlerini daha yakından inceleyelim:

 1.  Aile geçmişi, bireyin boyunu doğrudan etkileyen genetik faktörlere işaret edebilir. Bu genetik faktörler, kısa boyluluğa yol açabilir.
 2. Çocukluk döneminde meydana gelen bazı hastalıklar, boy uzunluğunun gelişimini engelleyebilir. Özellikle bazı kronik hastalıklar, kemik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.
 3. Dengeli ve yeterli beslenememenin, özellikle büyüme çağındaki bireyler için kemik gelişimine olumsuz etkileri olabilir.
 4. Vücutta bazı hormonların eksikliği ya da fazlalığı, boy uzunluğunun normalden kısa ya da uzun olmasına neden olabilir.
 5. Bazı bireyler, toplumsal baskı ya da kişisel beklentiler nedeniyle boy uzatma cerrahisini estetik sebeplerle tercih edebilir.
 6. Büyüme kıkırdağının prematür kapanması, bireyin boyunun daha fazla uzamasını engelleyebilir. Bu durumda cerrahi müdahale gerekli olabilir.

Boy Uzatma Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Boy uzatma cerrahisi, farklı nedenlerle belirli bireylere önerilen bir tedavi yöntemidir. Bu cerrahi müdahalenin uygulandığı temel gruplar şunlardır:

 1. Uzuv Eşitsizliği Olanlar: Bazen doğuştan ya da bir kaza sonucu bireyin bir bacağı veya kolunda diğerine göre kısalık oluşabilir. Boy uzatma ameliyatı, bu tür uzuv eşitsizliklerini gidermek için uygulanabilir, böylece bireyin fonksiyonel ve estetik açıdan daha dengeli bir vücut yapısına sahip olması sağlanır.
 2. Doğuştan Kısa Boylu Olanlar: Genetik veya doğumsal nedenlerle boyun kısa kalması, cücelik olarak adlandırılır. Erkeklerde 135 cm, kadınlarda 130 cm altında olan boylar genellikle cücelik kategorisine girer. Bu bireyler için boy uzatma cerrahisi, çocuk yaşlarda başlanarak yaşam kalitelerini artırmak amacıyla gerçekleştirilir.
 3. Estetik Amaçlı Başvuranlar: Herhangi bir tıbbi sebep olmaksızın boyunu uzatmak isteyen bireyler de bulunmaktadır. Bu bireyler, toplumsal veya kişisel estetik beklentiler nedeniyle boy uzatma cerrahisine başvurabilirler.

Boy Uzatma Ameliyatı Teknikleri Nelerdir?

Boy uzatma cerrahisinde kullanılan yöntemler, hasta özelliklerine, doktorun tecrübesine ve tercihlerine, teknolojik imkanlara ve hastanın estetik beklentilerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bir operasyon yöntemini tercih ederken doktorunuzla birlikte en uygun olanı seçmek, başarılı sonuçlar elde etmek adına kritik öneme sahiptir.

Eksternal Fiksasyon (İlizarov Tekniği): Uzun yıllar boyunca kullanılan bu yöntem, kemik üzerine eksternal cihazlar yerleştirilerek gerçekleştirilir. İlizarov tekniği oldukça güvenilir olsa da, cihazın dışarıdan görülmesi ve iz bırakma riski sebebiyle estetik endişeleri de beraberinde getirebilir.

İnternal Fiksasyon (Motorlu Çivi): Bu modern yöntemde, kemik içine yerleştirilen ve dışarıdan kablosuz olarak kontrol edilen cihazlar kullanılır. Daha az iz bırakma ve estetik avantajları nedeniyle son yıllarda popülerliği artmıştır.

Kombine Teknik: Hem eksternal hem de internal cihazların bir arada kullanıldığı bu yöntem, bireysel hastanın ihtiyacına göre özelleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Farklı tekniklerin avantajlarından en iyi şekilde yararlanmayı hedefler.

Her yöntemin kendi içinde avantajları ve dezavantajları vardır. Teknolojik ilerlemelerle birlikte boy uzatma cerrahisinde kullanılan yöntemlerde sürekli yenilikler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Ameliyat öncesi bu yöntemlerin her biri hakkında detaylı bilgi alarak doktorunuzla birlikte en uygun olanı seçmek en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Boy Uzatma Ameliyatına Hazırlık: Hangi Testler Gerekli?

Boy uzatma ameliyatı büyük ve ciddi bir cerrahi müdahale olup, operasyon öncesi hastanın hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bu sürece hazır olup olmadığı değerlendirilmelidir. Ameliyat öncesi alınacak testler, hastanın genel sağlık durumu ve ameliyata uygunluğunu belirlemek için gereklidir.

Tıbbi Geçmiş İncelemesi: Hastanın daha önce yaşadığı sağlık sorunları, alerjileri, geçirdiği operasyonlar ve kullanmakta olduğu ilaçlar detaylıca gözden geçirilmelidir.

Psikolojik Değerlendirme: Boy uzatma ameliyatı, fiziksel değişikliklerle birlikte duygusal değişiklikleri de beraberinde getirebilir. Bu nedenle hastanın ameliyat sürecini ve sonrasını nasıl kabulleneceği, beklentilerinin ne olduğu ve psikolojik olarak bu sürece hazır olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Radyolojik İncelemeler: X-ray, MRI gibi görüntüleme yöntemleriyle hastanın kemik yapısı, büyüme plağının durumu ve diğer ortopedik faktörler değerlendirilir.

Kan Testleri: Hemoglobin, trombosit sayısı, beyaz kan hücreleri gibi temel kan değerleri kontrol edilir. Ayrıca hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına dair testler de yapılabilir.

Hormonal Testler: Tiroid fonksiyonları, büyüme hormonu seviyeleri gibi hormonal değerlerin kontrol edilmesi, ameliyatın başarısını etkileyebilecek potansiyel faktörleri ortaya çıkarabilir.

Hastanın boy uzatma ameliyatına karar vermeden önce bu testlerin sonuçlarına göre doktorunun öneri ve tavsiyelerini dikkatlice dinlemesi, sürecin sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

Boy Uzatma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Boy uzatma ameliyatı, bireyin boylarını artırmak için tercih edebileceği cerrahi bir işlemdir. Ameliyat süreci şu şekilde işler:

 • Hastanın herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık hissetmemesi için genel anestezi altında operasyon gerçekleştirilir.
 • Uyluk veya kaval kemiğine girilerek, osteotomi adlı prosedür ile kemik enlemesine kesilir.
 • Kesilen kemik bölgeleri arasına özel cihazlar monte edilir. Bu cihazlar, post-operatif süreçte kemikleri kontrollü bir şekilde ayrı tutarak yeni kemik oluşumunu teşvik eder.
 • Günlük olarak, belli bir oranda (genellikle 1 mm) kemikler birbirinden uzaklaştırılır. Bu sürecin devamıyla istenilen boy uzunluğuna erişilir.
 • Kemiklerin sağlıklı bir şekilde birleşmesi ve kuvvetlenmesi için fizik tedavi uygulamaları yapılır. Bu tedaviler, hastanın yeni kemik yapısına alışmasına ve olası komplikasyon risklerini en aza indirmeye yardımcı olur.
 • Ameliyat sonrasında hastanın sağlık durumu yakından takip edilir. Bu süreçte herhangi bir enfeksiyon veya komplikasyon riskine karşı önlemler alınır. Ayrıca, hastanın kemiklerin kaynamasını destekleyecek şekilde düzenli beslenmesi ve uyuması önemlidir.

Boy uzatma ameliyatı, uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildiğinde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi bu ameliyatta da olası riskler bulunmaktadır. Bu nedenle operasyon öncesi ve sonrasında doktor öneri ve talimatlarına dikkatli bir şekilde uyulması gerekmektedir.

Boy Uzatma Ameliyatı Süresi ve Ameliyat Sonrası Süreç

Boy uzatma ameliyatı, hastanın sağlık durumu ve ameliyatın kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle operasyon süresi ortalama 1,5 – 2 saat arasında sürmektedir. Bu süre, cerrahın tecrübesi ve kullanılan tekniklere bağlı olarak değişebilir.

Ameliyat sonrasında, hastanın genel durumuna ve kemik yapısının iyileşme sürecine bağlı olarak hastanede kalış süresi belirlenir. Çoğu hasta, operasyonun ardından 48 saat içinde sağlık durumu kontrol altında tutulur. Bu süre zarfında, olası komplikasyonların önüne geçmek ve hastanın durumunu yakından takip etmek için gerekli tetkikler ve kontroller yapılır.

Başarılı bir operasyonun ardından, hastanın genel durumunun iyi olması halinde, genellikle 2 gün sonunda taburcu edilir. Taburcu olduktan sonra hastanın evde dinlenmesi, doktorun önerdiği egzersizleri yapması ve beslenme planına uyması önerilir. Hasta, genellikle 15-20 gün sonunda günlük rutinlerine ve iş hayatına geri dönebilir. Ancak bu süreç, hastanın bireysel iyileşme sürecine ve doktorun önerilerine bağlı olarak değişebilir.

Boy Uzatma Ameliyatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tıbbi olarak uygun görülen hastalar için, deneyimli bir ortopedik cerrah tarafından yapılırsa boy uzatma ameliyatı güvenli bir işlemdir. Ancak her cerrahi işlemde olduğu gibi bu ameliyatta da belirli riskler bulunmaktadır. Bu riskler, cerrahınızla detaylı bir şekilde konuşulmalıdır.

Genellikle hastalar, ameliyat sonrası 2 gün boyunca hastanede kalır. Ancak bu süre hastanın genel durumuna ve komplikasyon olup olmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uzama miktarı, ameliyatın türüne, hastanın bireysel durumuna ve uygulanan tekniğe göre değişiklik gösterebilir. Ancak genelde 5-7 cm arasında bir uzama beklenir.

Her cerrahi işlem sonrası belirli bir ağrı beklenebilir. Ancak bu ağrı, ağrı kesiciler ve fizik tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilir.

Kullanılan tekniklere ve cerrahın deneyimine bağlı olarak izler minimal olabilir. Ancak bazı tekniklerde izler daha belirgin olabilir.

Evet, ameliyat sonrası fizik tedavi, yeni kemik oluşumunu teşvik etmek ve kas fonksiyonlarını korumak için oldukça önemlidir.

Ameliyat, yaklaşık olarak 1,5 – 2 saat içinde tamamlanmaktadır.

Hemen Arayın !
Acil Ortopedi

Bize Yazın

WhatsApp

Hemen Ara