kambur muyum

Kifoz yani kamburluk, sırt omurlarının anormal öne doğru yuvarlanması ile karakterize bir durumdur. Kamburluğun çeşitli olası nedenleri vardır ve bunlar, meydana geldikleri yaşa ve eşlik eden durumlara bağlı olarak farklı tiplere ayrılabilir: Konjenital kamburluk; Bu tip kamburluk doğumda mevcuttur ve genellikle omurga anormalilerden veya fetal büyüme sırasında anormal omurga gelişiminden kaynaklanır. Çok küçük yaşlarda da kamburluk belirgindir ve esnek değildir. Travmatik kamburluk: Geçirilmiş omurga kırıklarının yanlış kaynaması sonrası oluşan kamburluk tipidir. Tümöral kamburluk: Omurga içi veya çevresi tümörlere bağlı oluşan kamburluk tipidir. Dejeneratif kamburluk: İleri yaş ile birlikte omurgadaki yıpranmalara veya kemik erimesine bağlı olan kamburluk tipidir. Buraya kadar bahsettiğim kamburluk tipleri aslında çok çok nadir gördüğümüz kamburluk nedenleridir.

Daha sık gördüğümüz iki kamburluk tipi ise Postürel kamburluk ve Scheuermann hastalığıdır.

Birbirlerinden ayrımlarını özetleyecek olursak;

Postural kifoz ve Scheuermann hastalığı, omurganın, özellikle de torasik (üst/orta-sırt) bölgenin eğriliğini etkileyen iki farklı durumdur. Her iki durum da artmış torasik kifoz içerirken, farklı nedenleri ve özellikleri vardır. Postüral kifoz ile Scheuermann hastalığını şu şekilde ayırt edebilirsiniz:

Başlangıç Yaşı:

Postural Kifoz: Tipik olarak ergenlerde veya yetişkinlerde görülür ve genellikle kötü duruş alışkanlıkları, kas dengesizlikleri veya çevresel faktörlerle ilişkilidir.

Scheuermann Hastalığı: Genellikle ergenlik döneminde, genellikle 12 ila 16 yaşları arasında teşhis edilir.

Nedenler:

Postural Kifoz: Kötü duruş, kas zayıflığı veya dengesizliklerden kaynaklanır ve egzersizler ve duruş düzeltmesi ile iyileştirilebilir.

Scheuermann Hastalığı: Ergenlik döneminde omur gövdelerinin anormal büyümesini (omurga sıkışması) içeren yapısal bir nedeni vardır.

Radyografik Özellikler:

Postural Kifoz: X-ışınları tipik olarak konumlandırma ile düzeltilebilecek esnek bir eğri gösterir. Omurgalarda herhangi bir yapısal bozukluk veya kamalaşma yoktur.

Scheuermann Hastalığı: X ışınları, en az üç bitişik omurun karakteristik kamalaşmasını ortaya çıkarır ve bu da sabit, esnek olmayan ve sert bir kifotik eğriye yol açar.

Ağrı:

Postural Kifoz: Genellikle kas rahatsızlığı ve ağrıyla ilişkilendirilir ve postüral düzeltme ve egzersizlerle iyileşme eğilimi gösterir.

Scheuermann Hastalığı: Omurgadaki yapısal değişikliklere bağlı olarak ağrı mevcut olabilir. Ağrı genellikle torasik bölgede lokalizedir ve fiziksel aktivite ile kötüleşebilir.

Esneklik:

Postural Kifoz: Eğrilik genellikle esnektir ve duruş veya pozisyondaki değişikliklerle düzeltilebilir. Hastaya dik durması söylenildiğinde rahatlıkla dik bir postür sağlar.

Scheuermann Hastalığı: Kifotik eğri tipik olarak serttir ve duruştaki değişikliklerle kolayca düzelmez. Hastaya dik durması söylenildiğinde dik bir postür sağlayamaz.

Simetri:

Postural Kifoz: Kifotik eğri genellikle Scheuermann hastalığına göre daha simetriktir ve daha az belirgindir.

Scheuermann Hastalığı: Kifoz daha köşeli olup asimetrik bir görünüme sahip olabilir. Bu durum skolyoz gibi omurganın önden bakıldığında var olan eğriliğine eşlik edebilir.

Tedavi:

Postural Kifoz: Öncelikle fizik tedavi, duruşu iyileştirmeye ve kasları güçlendirmeye yönelik egzersizler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle tedavi edilir.

Scheuermann Hastalığı: Tedavi ergenlik döneminde ilerlemeyi sınırlamak için destek içerebilir ve ciddi vakalarda deformiteyi düzeltmek için ameliyat düşünülebilir.

 

 

Hemen Arayın !
Acil Ortopedi

Bize Yazın

WhatsApp

Hemen Ara